web statsweb statistics 182 Queens Rd. Hotel – Hong Kong - Winiewicz Architekci
MENU
PL +48 603 185 177, HK +852 5343 8497

182 Queens Rd. Hotel – Hong Kong

4593
0

PŁÓCIENNY HOTEL

Projekt koncepcyjny fasady hotelu w centrum Hong Kongu. Projekt dość wyjątkowy, jako że budynek stoi na bardzo wąskiej działce. Przy dwudziestu piętrach wysokości, front, który ma zaledwie 4,2 m szerokości musi zmieścić dwa pokoje z każdej strony. Oparliśmy nasza koncepcję na założeniu, że tylko wyjątkowe podejście, może zachęcić klienta do wynajęcia tak małego pokoju. Połączenie minimalizmu z azjatyckimi motywami mogło stworzyć taką możliwość. Czyste, jasne wnętrza z naturalnymi materiałami, płótno, proste meble z naturalnie wykończonego drewna, drewniane posadzki mają stworzyć przyjemną, estetyczną przestrzeń. W wilgotnym, szarym Hong Kongu, wśród ciężkich, ciemnych budynków w sąsiedztwie, wypełnionych drogimi materiałami, jasne pokoje z azjatyckim minimalizmem, wypełnione miękkim światłem stworzą nową markę dla sieci hoteli, w których zawsze możesz spodziewać się najwyższego standardu. Fasada hotelu będzie wykończona szklanymi panelami z warstwą lnianej tkaniny zalaminowaną w środku z podziałami odnoszącymi się do azjatyckiej architektury. Tkanina zastąpi zasłony i ochroni wnętrza przed nagrzaniem. Prawie jednolita, solidna bryła budynku z zewnątrz i pół przejrzysta, jasna bariera od wewnątrz zapewnia gościom hotelu prywatność bez pozbawiania ich, tak rzadkiego w tym mieście, widoku z okien. Lekka biała bryła, świecąca ciepłym światłem stworzy mocny kontrast dla sąsiednich, ciężkich, betonowych budyków i stanie się rozpoznawalnym symbolem sieci hoteli kojarzonych w lekkimi jasnymi wnętrzami. Projekt oczekuje na pozwolenie na budowę.

architekci: Filip Winiewicz i Hyaewon Lee Winiewicz

LINEN HOTEL

Concept project for the hotel facade in Hong Kong, Central. Project very unique, as the building stands on a very tight site. With 20 floors height it only has 4,2 m wide front that has to accommodate 2 rooms on each side. Our approach was based on belief that only a special concept can convince client to consider such a small size rooms as attraction. Providing a popular now, minimalistic concept mixed with Korean/Japanese traditional motives could create such an opportunity. Clean, bright white interiors with natural linen / cotton fabric finishes, simple  furniture made of natural wood, wooden floors, light space could create a neat, fresh cosy space. In humid, grey Hong Kong, esthetical,  bright rooms, with soft light  and Asian detail touch could become a brand for the hotel, where you can always expect highest comfort standard.  The facade of the building would be covered in double layered glass with linen fabric or similar material in between and glass partitions referring to traditional Asian window detail. The fabric layer will also protect the interior from overheating, saving energy on air conditioning. Almost solid looking, soft white volume from outside and semi transparent, bright view from inside, this solution would provide privacy without taking away  the daylight, so demanded in HK. The light, soft touch, volume of the building glowing with warm light at night, contrasting with messy, dark,  heavy neighbour buildings, will create in Hong Kong cityscape,  a simple recognisable  symbol associated with simple quality of it’s neat interiors. Project waiting for planning permission.

architects: Filip Winiewicz and Hyaewon Lee Winiewicz