web statsweb statistics KOŚCIÓŁ PW. CHRYSTUSA KRÓLA W SUWAŁKACH - Winiewicz Architekci
MENU
PL +48 603 185 177, HK +852 5343 8497
6454
0

Pierwszą siedzibą utworzonej w 1989 r. parafii stał się pokoszarowy budynek z niewielką kaplicą. Lokalizacja nowego kościoła została wskazana, również  na terenach powojskowych, w sąsiedztwie zespołu budynków zabytkowych, pocarskich koszar, o charakterystycznej dla XIX w. Suwałk,  ceglanej architekturze. W 1993 r. został przeprowadzony zamknięty konkurs architektoniczny na projekt nowego ośrodka parafialnego z kościołem. Jury pod przewodnictwem K. Kuczy Kuczyńskiego przyznało dwie równorzędne pierwsze nagrody: zespołowi S. Mullera i M. Strojnego z Wrocławia i R. Winiewiczowi z Suwałk. Do realizacji została wybrana praca wrocławska. W 1994 r. R. Winiewicz dołączył do wrocławskiego zespołu projektowego, od 1995 został architektem koordynującym prace projektowe, odpowiedzialnym za szczegółowe rozwiązania warsztatowe ostatecznej wersji projektu. Projekt w warstwie wykończenia nawiązuje do architektury ceglanych budynków koszar carskich: użyto żółtej cegły silikatowej, gładkiej i łamanej, dach został nakryty płaską blachą w kolorze zielonym. Konstrukcja żelbetowa, dach kościoła wsparty drewnianymi, klejonymi wiązarami. Budowa została przerwana po skończeniu etapu I. Realizacja etapu II (pom. katechetyczne, mieszkania) została przerwana po wykonaniu fundamentów i piwnic (obecnie rozbieranych). Zrealizowano ok 63 % projektowanej kubatury. Nie udało się zrealizować żadnego z projektów wnętrz kościoła, wnętrza podziemnej kaplicy ani zagospodarowania terenu: zieleni, ogrodzeń, nawierzchni. Detale wykończenia elewacji; traktowane w czasie budowy jako rozwiązania tymczasowe, pozostały w swojej uproszczonej, różnej od zaprojektowanych, formie. Projekt wystroju wnętrz kościoła (również niezrealizowany) był tematem pracy dyplomowej p. Barbary Gmyz z ASP we Wrocławiu. Projekt kościoła był wystawiony w M.A. we Wrocławiu na międzynarodowej wystawie: „Quo Vadis Architectura” w 1995 r.

Zespół autorski:

prof. arch. Stefan Muller

arch. Marek Strojny

arch. Rafał Winiewicz

konstrukcja:

J. W. Karniccy – Wrocław

A. Czatrowski, S. Klimko – Suwałki

konkurs: 1993

projekt techniczny: 1995-1997

realizacja: od 1996

konsekracja: 1998

pow użytkowa: 4780 m2, zrealizowana: 1815 m2

kubatura: 23.000 m3, zrealizowana: 14.500 m3