web statsweb statistics Sakralne - Winiewicz Architekci
MENU
PL +48 603 185 177, HK +852 5343 8497

KOŚCIÓŁ PW. CHRYSTUSA KRÓLA W SUWAŁKACH

0
6535
0
Pierwszą siedzibą utworzonej w 1989 r. parafii stał się pokoszarowy budynek z niewielką kaplicą. Lokalizacja nowego kościoła została wskazana, również  na terenach powojskowych, w sąsiedztwie zespołu budynków zabytkowych, pocarskich koszar, o charakterystycznej dla XIX w. Suwałk,  ceglanej architekturze. W 1993 r. został przeprowadzony zamknięty konkurs architektoniczny na projekt nowego ośrodka parafialnego z kościołem. Jury pod przewodnictwem K. Kuczy Kuczyńskiego przyznało dwie równorzędne pierwsze nagrody: zespołowi S. Mullera i M. Strojnego z Wrocławia i R. Winiewiczowi z Suwałk. Do realizacji została wybrana praca wrocławska. W 1994 r. R. Winiewicz dołączył do wrocławskiego zespołu projektowego, od 1995 został architektem koordynującym prace projektowe, odpowiedzialnym za szczegółowe rozwiązania warsztatowe ostatecznej wersji projektu. Projekt w warstwie wykończenia nawiązuje do architektury ceglanych budynków koszar carskich: użyto żółtej cegły silikatowej, gładkiej i łamanej, dach został nakryty płaską blachą w kolorze zielonym. Konstrukcja żelbetowa, dach kościoła wsparty drewnianymi, klejonymi wiązarami. Budowa została przerwana po skończeniu etapu I. Realizacja etapu II (pom. katechetyczne, mieszkania) została przerwana po wykonaniu fundamentów i piwnic (obecnie rozbieranych). Zrealizowano ok 63 % projektowanej kubatury. Nie udało się zrealizować żadnego z projektów wnętrz kościoła, wnętrza podziemnej kaplicy ani zagospodarowania terenu: zieleni, ogrodzeń, nawierzchni. Detale wykończenia elewacji; traktowane w czasie budowy jako rozwiązania tymczasowe, pozostały w […]
Read More ›